Aktualności

Nasze sprawy

W szkole

Za miedzą

Kulinaria

Zdrowie i uroda

Artykuły

Bezpłatna mammografia w powiecie częstochowskim

Bezpłatna mammografia w powiecie częstochowskim
 

Między 23 a 27 lipca można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat częstochowski. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

Lelów – 23 lipca przy Urzędzie Gminy

Blachownia – 23 oraz 24 lipca przy Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Blachowni

Mykanów – 24 oraz 25 lipca przy Urzędzie Gminy

Kłomnice – 25 oraz 26 lipca przy Urzędzie Gminy, ul. Strażacka 20

Mstów – 26 oraz 27 lipca przy Urzędzie Gminy

Dąbrowa Zielona – 27 lipca przy Ośrodku Zdrowia

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

Admini Strator
Autor:
Admini Strator
E-mail:
redakcja@czestochowa.cz
Jeżeli chcesz odpowiedzieć na jeden z powyższych wątków i dołączyć do istniejącej dyskusji kliknij w tytule interesującego wątku. Dołącz do trwającej dyskusji na forum.